หมอยง : เราจะไม่ย้อนมาปิดบ้านปิดเมืองอีกแล้ว

นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิตได้กล่าวถึง สถานโควิด-19  โดยระบุว่า เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน การปรับแนวทางตามสถานการณ์ ปัจจุบันเป็นยุคของโอมิครอน ความรุนแรงลดลง

การกักตัวในผู้ป่วยตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (13 มกราคม 2566)

1 ผู้ป่วย covid-19 ถ้าไม่ได้มีการตรวจซ้ำ ให้กักตัว 10 วัน นับจากมีอาการ
ถ้ามีการตรวจ  ATK ซ้ำ ถ้าได้ขีดเดียวก็พ้นการกักตัว

2 ผู้ป่วยไม่มีอาการ แต่ตรวจพบ  (ATK  2 ขีด) ให้แยกกักตัวเพียง  5 วัน

องค์การอนามัยโลก ยังแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย

1 ในผู้สัมผัสผู้ป่วย ใส่หน้ากากอนามัย 5-7 วัน จนพ้นระยะฟักตัว


ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจหรือสงสัยเป็นโควิด

2 กลุ่มเสี่ยงสูง อย่างที่เรารู้กันใน 608

3 เมื่อไปอยู่ในคนหมู่มาก สถานที่ปิด เช่น รถไฟฟ้า รถบัส และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ

‘ผมจะบรรยายสถานการณ์โควิด 19 ปี 2566 ที่กำลังจะเปลี่ยนถ่ายเข้าสู่โรคประจำฤดูกาล ในวันที่ 26 มค.66 ระหว่างเวลา 12.00 -13.00 น.

ชีวิตความเป็นอยู่แบบปกติใหม่ ที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับ โควิด 19  การสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน

การดูแลและปฏิบัติตนในปีนี้ เราจะไม่ย้อนกลับมาปิดบ้านปิดเมืองอีกแล้ว’

ผู้ที่สนใจ สแกน QR Code ตามที่ได้แจ้งมาพร้อมกันนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ