อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน รับรางวัลนักศึกษาเก่า มช. ดีเด่น 

นายปราโมทย์  ยาใจ  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้ารับรางวัลนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 สาขาบริหารราชการ

ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 และนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565  ณ  ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณทิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ