ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งเกินมาตรฐาน 6 จังหวัด บางพื้นที่ของกทม.มีแนวโน้มในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำนี้ (22 ม.ค. 66) โดยภาพรวม PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ และพบปริมาณ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ  จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  สมุทรสงคราม  หนองคาย และนครพนม

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบค่า PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่ คือเขตบางพลัด เขตหนองแขม

ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 40.3 มคก./ลบ.ม. ตรวจวัดได้ 25 - 54 มคก./ลบ.ม. และควรเฝ้าระวังการสะสมของฝุ่นละออง เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และปิด ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่เข้ามา

โดยพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่พื้นที่กรุงเทพกลาง กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้พร้อมแนะนำประชาชนเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็นส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ