นศ.ดิจิทัลมีเดีย SPU เจ๋ง! ชนะเลิศแข่งขันลดน้ำหนัก SRIPATUM FITNESS CENTER 2565ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum Fitness Center) จัดกิจกรรมการแข่งขันลดน้ำหนัก ประจำปีการศึกษา 2565  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและการสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย้อท้อต่ออุปสรรค ทำได้แน่นอน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้มอบรางวัล ให้แก่นักศึกษาที่ชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายหัสดิน ด้วงคำ นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ลดน้ำหนักได้ 13 กิโลกรัม  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  นายภูเบศ อินโอสถ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ลดน้ำหนักได้ 4.4 กิโลกรัม และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธนพร ธเนศธนสาร นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย ลดน้ำหนักได้ 3.4 กิโลกรัม ณ Sripatum Fitness Center ชั้น 11 อาคาร 30ปีศรีปทุม (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยศรีปทุม #สำนักงานการกีฬาศรีปทุม #53ปีศรีปทุม #SripatumFitnessCente

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ