ปตท. - บางจาก ขึ้นน้ำมันกลุ่มเบนซิน60 สต.- ดีเซลคงเดิม มีผล19 มค.ปตท. - บางจาก ปรับ ขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับขึ้นราคา 0.60 สต./ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผล19 มค.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ