ครม. เห็นชอบหลักการของมาตรการเที่ยวปันสุขนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการมาตรการเที่ยวปันสุข ซึ่งเลขาธิการสภาพัฒน์ฯ ได้รายงานหลักการต่อที่ประชุม ครม.แล้ว และขั้นตอนต้องพยายามเริ่มการจากเจรจาให้ได้และจากนั้นต้องหาวิธีการดำเนินการให้โปร่งใสและคุ้มค่า

สำหรับกรณี Travel Bubble หรือการจับคู่ประเทศเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศที่สามารถจัดการโรคโควิด-19 ได้ดีเท่าๆ กัน นั้น เบื้องต้นเปิดกว้างสำหรับทุกประเทศที่มีความพร้อม เพื่อที่จะมาจับคู่กัน เช่น จีน สิงคโปร์ โดยหาวิธีเริ่มการเจรจา อย่างไรก็ตามจะต้องนำความตกลงทั้งหมดเสนอ ศบค.พิจารณาให้เกิดความเข้าใจตรงกันทุกฝ่ายก่อน รวมทั้งต้องหาขั้นตอนที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด คาดจะเห็นผลในเร็วๆ นี้ เพราะขณะนี้ได้เตรียมการไว้ทั้งหมดแล้ว เหลือเพียงการปรับปรุงรายละเอียด ให้สามารถดำเนินการได้โดยไม่มีปัญหาและปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

สำหรับจีนที่ขณะนี้เริ่มกลับมามีผู้ป่วยโรคโควิด-19 มากขึ้น นายอนุทิน เห็นว่าควรต้องพิจารณาที่การบริหารจัดการ รวมถึงการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยมากกว่าตัวเลข ทั้งนี้แนวทางเบื้องต้นอาจจะเริ่มที่กลุ่มธุรกิจ หรือกลุ่มวิศวกรที่เข้ามาดูแลเครื่องจักร รวมถึงกลุ่มที่เข้ามาฝึกอบรม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่จะดำเนินการให้เร็วที่สุด

นายอนุทิน กล่าวถึงกรณีที่ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ รักษาการ ผอ.โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ขอถอนตัวจากรักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น ว่าโดยขั้นตอนแล้วจะต้องพิจารณาว่าจะให้ถอนตัวหรือไม่ และต้องพิจารณาบุคคลมาทำหน้าที่แทน โดยอาจตั้งให้รองผู้อำนวยการฯ ที่กำกับดูแลด้านการแพทย์มาทำหน้าที่แทน เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของบุคลากร โดยเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ