ก.กลาโหม ย้ำกองทัพ เป็นหลักและคงความต่อเนื่องหนุนการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ


พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า  0900 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห. และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้ประชุมร่วมกับ กอ.รมน. นขต.กห.และเหล่าทัพ เพื่อติดตามการบริหารจัดการมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ ณ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กห. ในศาลาว่าการกลาโหม  
 
สรุปสถานภาพคนไทยที่เดินทางผ่านสายการบินกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 ก.พ. ถึงปัจจุบัน และเข้าสู่สถานที่กักกันตัวของรัฐ ( State Quarantine ) จำนวน 20,165 คน ในสถานกักกันตัวที่กำหนด 36 แห่ง  พบผู้ติดเชื้อและส่งเข้ารักษาระหว่างกักตัว 104 ราย ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 13,623 คน ยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 6,533 คน โดยระหว่าง 13 -14 มิ.ย.63 จะมีคนไทยเดินทางเข้ามาอีกจำนวน 974 คน ใน 7 เที่ยวบิน 
 
พร้อมรับทราบ สถานภาพของคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศรอบบ้าน ผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก และเข้าสู่สถานที่กักกันตัวในพื้นที่จังหวัด ( Local Quarantine ) ที่กำหนด รวม  25,835 คน  ใน 878 สถานที่ 77 จว. โดยยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 4,902 คน 


 
พล.อ.ชัยชาญ‘ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณทุกเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันดูแลคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศและปฏิบัติหน้าที่เป็นหลักตามมาตรการกักตัวควบคุมโรคของรัฐ  ซึ่งมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการคัดกรองและควบคุมการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศที่ผ่านมา ในระหว่างที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโลกในภาพรวมยังไม่สามารถควบคุม  โดยย้ำขอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องกันไปด้วยความไม่ประมาทและให้พัฒนาความสามารถรองรับคนไทยกลับจากต่างประเทศที่ยังตกค้างอยู่จำนวนมาก
 
พร้อมขอให้ทุกเหล่าทัพ ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคและเตรียมการสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายในระยะที่ 4 ที่จะมีขึ้นหลัง 15 มิ.ย.นี้ โดยจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนมากขึ้น  ขณะเดียวกัน ยังคงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการหากมีสถานการณ์แพร่ระบาดซ้ำ. และขอให้ทุกเหล่าทัพยังคงสนับสนุนให้การช่วยเหลือประชาชนในหลายกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องกันไป โดยเฉพาะการกระจายจัดชุดซ่อมเคลื่อนที่ สนับสนุนซ่อมเครื่องมือการเกษตรกับเกษตรกรพื้นบ้าน เพื่อเตรียมพร้อมการฟื้นตัวของภาคการเกษตรในฤดูฝนที่กำลังมาถึง