ครม.ไม่เห็นด้วยเลื่อนวันหยุดเดือน พค. ยังคงให้หยุดตามเดิมที่ประชุม ครม.ไม่เห็นด้วยข้อเสนอ เลื่อนวันหยุดเดือน พฤษภาคม ยังคงให้ใช้วันหยุดตามเดิม แต่กำชับหัวหน้าส่วนราชการเข้มงวดการขอลาหยุดระหว่างวันหยุดราชการที่ไม่จำเป็น และขอให้ประชาชนอยู่บ้าน พร้อมเพิ่มความเข้มงวดการตั้งด่านตรวจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ