กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ออก 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ออก 3 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ลดยอดชำระขั้นต่ำต่อเดือน พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน

และปรับลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่ออีเมล [email protected]

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ