ครม.อนุมัติออก พ.ร.ก. 3 ฉบับที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบอนุมัติออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ ได้แก่ 1. พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน จำนวน 1 ล้านล้านบาท 2. พ.ร.ก.ให้อำนาจ ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟท์โลน)ได้เอง วงเงิน 500,000 ล้านบาท และ 3. พ.ร.ก.ให้อำนาจ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซื้อตราสารหนี้เอกชนที่ครบกำหนดไถ่ถอนเองได้ วงเงิน 400,000 ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ