รมว.ทส. ประชุมแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5วันนี้ (29 มกราคม 2562) เวลา 14.30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในโอกาสนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ