ทองคำปรับขึ้น50บ.ทองแท่งขาย19,100-ทองรูปพรรณ19,600บ.ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 30/11/2561

96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท)  เวลา 09:27 น. (ครั้งที่ 1)

ทองคำแท่ง รับซื้อ 19,000.00 ขายออก 19,100.00

ทองรูปพรรณ รับซื้อ 18,661.96 ขายออก 19,600.00