ทองคำปรับลด50บ.ทองรูปพรรณขาย20,350ทองแท่ง19,850ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ ประจำวันที่ 21/04/2561 

96.5% รับซื้อ (บาท) ขายออก (บาท) เวลา 09:14 น. (ครั้งที่ 1)

ทองคำแท่ง รับซื้อ 19,750.00 ขายออก 19,850.00

ทองรูปพรรณ รับซื้อ 19,389.64 ขายออก 20,350.00