ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ เทิดไท้รัชกาลที่ 9 วัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และมุ่งปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนตำบลแม่ก๊า โดยนำต้นมะฮอกกานี พันธุ์ไม้ใหญ่ที่เติบโตได้ดีในพื้นที่มาปลูกบริเวณไหล่ทางริมถนนบนเส้นทางเลียบแม่น้ำแม่ปิง นำร่องในเฟสแรก ระยะทาง 2 กิโลเมตร พร้อมร่วมมือและสนับสนุนผู้นำชุมชนและประชาชนให้มีส่วนดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกให้เติบโตอย่างยั่งยืน

งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านหนองครอบ ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ