วันสุขภาพจิตโลก2559นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์  อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย นพ.หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้ว มอบรางวัลผู้ปฎิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่นในระบบเครือข่าย ให้กับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี  และมอบรางวัลผู้ปฎิบัติต่องานสุขภาพจิตดีเด่นในสถานบริการ แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสรณ์พงศ์  เนื่องในวันอนุสรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว บิดาแห่งจิตเวชศาสตร์ไทย และเนื่องในวันสุขภาพจิตโลก ประจำปี 2559 ซึ่งปีนี้ รณรงค์ภายใต้แนวคิด  มือที่อยู่ใกล้ กำลังใจที่ใกล้ตัว ที่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ