โฆษกกต.ยืนยันไม่มีคนไทยบาดเจ็บในตุรกี

กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานจากสถานเอกอัครร ราชทูต ณ กรุงอังการาว่า กำลังติดตามสถานการณ์ดังกล่าวโดยล่าสุด ทางการตุรกีได้แถลงว่า สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว ในเบื้องต้น ไม่มีคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า มีคนไทยและข้าราชการจำนวนหนึ่งที่ มาประชุม World Heritage Committee ที่นครอิสตันบูล ซึ่งทราบในเบื้องต้นแล้วว่า ทุกคนปลอดภัยดี นอกจากนี้ ยังมีคนไทยจำนวนหนึ่งติดอยู่ภายในสนามบินนครอิสตันบูล โดยมีข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ติดอยู่ด้วย ทั้งนี้ ข้าราชการ   คนดังกล่าวจะทำหน้าที่ให้การดูแลและประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อยู่ตลอดตั้งแต่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอให้คนไทยในตุรกีอยู่ในที่พัก หลีกเลี่ยงการออกมาในที่สาธารณะ และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด ในกรณีที่มีปัญหาและเหตุฉุกเฉินต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ Hotline ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา หมายเลขโทรศัพท์ +90 533 641 5698 และ Call center กรมการกงสุล 0 2572 8442 (ตลอด 24 ชั่วโมง)