ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันเบนซิน50สต.มีผล6กพ.

ปตท.-บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน 50 สตางค์/ลิตร เว้น e85 ลดลง 30 สตางค์/ลิตร (ดีเซล ปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร) มีผลพรุ่งนี้ (6 ก.พ. 59) เวลา 05.00 น.

ราคาใหม่เป็นดังนี้เบนซิน 95: 29.56 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล 95: 22.60 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล91: 22.18 บาท/ลิตร E20: 20.24 บาท/ลิตรE85: 17.59 บาท/ลิตร ดีเซล 20.19 บาท/ลิตร