มติ ศบค. ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนที่ประชุม ศบค. มีมติให้ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ  ออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลังจากที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ร่วมกับหลายฝ่ายเห็นพ้องให้ขยายเวลาการประกาศใช้อำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ออกไปอีก 1 เดือน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ เพื่อรองรับมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 เนื่องจากมีกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงสูงมากต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเปิดเทอม 1  กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ หากที่ประชุมใหญ่ ศบค. มีมติเห็นชอบก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ