จัดเต็ม! สองคณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคมจัดเต็ม! สองคณาจารย์คุณภาพ ม.ศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ทางด้าน AIoT และ AIoT Enhanced Products & Services

ศูนย์นวัตกรรมการสร้างสรรค์และบ่มเพาะธุรกิจ (SBIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา ผู้อำนวยการศูนย์ SBIC SPU และ ดร.สุรชัย ทองแก้ว หัวหน้าโครงการจัดตั้ง AIoT Center SPU ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมถ่ายทอดความรู้ทางด้าน AIoT และ AIoT Enhanced Products & Services

โดยได้เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการผสานโลกของเทคโนโลยีและธุรกิจเข้าด้วยกัน ความสำคัญของการตลาดกับเทคโนโลยี (MarTech) การทำการตลาดแบบอัตโนมัติ (Marketing Automation) ที่จะทำให้นักการตลาดต้องปรับตัวอย่างมาก ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ที่สนใจได้รับฟัง ผ่านระบบ Online ส่งตรงจากห้องส่ง SYN HUB ภายใต้โครงการ NEW-AGE STARTUP TECH IT OUT สนับสนุนโครงการโดย กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ