ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ใหม่ 6 รายไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด19 เพิ่มขึ้น 6 คน ทั้งหมดกลับมาจากต่างประเทศ อยู่ใน State Quarantine รวมสะสม 3,141 ราย รักษาหายรวม 2,997 ราย เสียชีวิตรวม 58 ราย กำลังรักษาในรพ. 86 ราย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ