ทองคงที่รูปพรรณขายบาทละ 26,550

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  ประจำวันที่ 02/06/2563 เวลา 09:23 น. (ครั้งที่ 1) บาทละ(บาท)

ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,050.00  รับซื้อ 25,950.00  บาท
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 26,550.00   ฐานภาษี 25,483.96  บาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ