ศธ. เผย ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก ในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของเด็ก


ประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก ในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของเด็ก จาก 182 ประเทศ ในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยพิจารณาจากหัวข้อหลัก 5 ด้าน ได้แก่
 
- สิทธิในการดำรงชีวิต
- สิทธิด้านสุขภาพ
- สิทธิในการศึกษา


- สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง
- การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสิทธิเด็ก 
 
สำหรับประเทศที่ดูแลสิทธิเด็กได้ดีที่สุดในทุกด้าน 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ฟินแลนด์ สวีเดน เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ สโลเวเนีย ไทย ฝรั่งเศส และเดนมาร์ก
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ