นายกฯ ประชุม ศบค.พิจารณามาตรการผ่อนปรนระยะ 3 ปรับลดเวลาเคอร์ฟิวพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พร้อมรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณามาตรการผ่อนปรนในระยะที่ 3 ซึ่งส่วนใหญ่อาจเป็นกิจกรรมและกิจการที่มีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง อาทิ โรงภาพยนตร์ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า รวมถึงโรงละคร โรงมหรสพ ร้านนวดแผนโบราณ แต่ทั้งนี้ยังต้องปรับรูปแบบการให้บริการอย่างเหมาะสมและเน้นย้ำให้ประชาชนดูแลป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

พร้อมกันนี้ที่ประชุมจะพิจารณา การปรับเวลาเคอร์ฟิวทั่วราชอาณาจักร ซึ่งคาดว่าจะปรับลดเวลาลงอีก 1 ชั่วโมง เป็น 23.00 น.-03.00 น. เพื่อให้ประชาชนดำรงชีพและประกอบอาชีพได้สะดวกมากขึ้น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ