‘ปันสุข สร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจ ช่วยเหลือสังคม’สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และสภาวัฒนธรรมทุกระดับ ร่วมดำเนินการโครงการ "ตู้ปันสุข ส่งต่อกำลังใจร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือสังคม" 

เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ยากไร้  โดยจะดำเนินการในทุกวันทำการ เวลา 08.30 - 09.00 น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563

ณ บริเวณหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ในการนี้ ได้รับสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภค การปันน้ำใจ เพื่อแจกจ่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ จากนายสุวิทย์ กอบกัยกิจ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี นายพจน์ สีเข้ม เลขานุการสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี  นายปฏิภาณ วงศ์กาญจนา ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองอุทัยธานี นางปภัสสร ตรีศิลา วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และนางลออ บุญศรี ประชาชนชาวอุทัยธานี

โดยวันนี้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองอุทัยธานี ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจในการจัดระเบียบการเข้ารับแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ณ ตู้ปันสุข หน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ด้วย

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ