นายกฯ ลงนาม แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามฟื้นฟู ‘บินไทย’ ให้ ‘วิษณุ’ เป็นประธานพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธาน

ข้อ 1 ให้มีคณะกรรการติตตามการดำเนินการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

 1. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
 2. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ อดีตรมว.คลัง เป็นกรรมการ
 3. นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ
 4. นายชัยวัฒน์ คำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นกรรมการ
 5. นายชยธรรมม์ พรหมศร ผอ.สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เป็นกรรมการ
 6. นายวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลักกระทรวงยุติธรรม เป็นกรรมการ
 7. นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นกรรมการ
 8. นางสาวรื่นฤดี สุวรรณมงคล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นกรรมการ
 9. นายประภาศ คงเอียด เลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นทั้งกรรมการและเลขานุการ

ข้อ 2 ให้คณะกรรมการชุดนี้จะมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 1. เป็นตัวแทนภาครัฐในการติดตามการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทยในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้คำสั่งศาล และการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน
 2. ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขปัญหาการบินไทย เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอำนาจของรัฐ โดยไม่เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล
 3. กลั่นกรอง ตรวจสอบและอำนวยความสะดวก หรือ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์แก่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และการดำเนินกิจกรรมของการบินไทย ตามที่มีการร้องขอและไม่ขัดต่อกฏหมาย
 4. ปฏิบัติปหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 5. รายงานการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะๆ

ขณะที่วันนี้ (26พ.ค.63) ผู้บริหาร บมจ.การบินไทย ได้ยื่นขอฟื้นฟูกิจการการบินไทย กับศาลล้มละลายกลาง อาคารศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ แล้วในวันนี้ โดยศาลล้มละลายกลางจะพิจารณาข้อมูลจากเอกสารที่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ จากนั้นจะมีคำสั่งว่าจะรับคำร้องหรือไม่ โดยคาดว่าศาลจะมีคำสั่งออกมาในช่วงบ่ายวันนี้

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวนั้นมีตัวแทนจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายฯ โดยรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูที่การบินไทยเสนอนั้นมี 6 คน ได้แก่

 1. พล.อ.อ. ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท
 2. นาย จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (รักษาการ)
 3. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
 4. นายบุญทักษ์ หวังเจริญ
 5. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
 6. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ