นายกฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรรมวันดื่มนมโลกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ