ทองรูปพรรณขาย 26,750 ทองแท่ง26,250ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ  ประจำวันที่ 23/05/2563 เวลา 09:13 น. (ครั้งที่ 1) บาทละ(บาท)

ทองคำแท่ง 96.5% ขายออก 26,250.00   รับซื้อ 26,050.00 บาท

ทองรูปพรรณ 96.5% ขายออก 26,750.00   ฐานภาษี 25,574.92  บาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ