มติศบค. เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 พฤษภาคม 2563  โดยที่ประชุม ศบค. เห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย.63 เสนอ ครม.ขอความเห็นชอบ 26 พ.ค.63

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ