รัฐบาล เตรียมแผนฟื้นฟูท่องเที่ยว รับรอง New normal เน้นเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.63 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เตรียมแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รองรับเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลงแล้ว เพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสให้กลับมาสร้างรายได้ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง มีแผนการฟื้นฟูที่จะรองรับการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ หรือ New normal ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพความสะอาด และความปลอดภัยเป็นหลัก พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน
 
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้ในแผนการฟื้นฟูการท่องเที่ยว ยังเน้นการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อช่วยกระจายรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน โดยแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวนี้ สอดคล้องกับแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก ที่จะมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะช่วยก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้น


 
“ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้แบ่งในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 400,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้นในการฟื้นฟูการท่องเที่ยว คาดว่าจะต้องใช้เงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท เพื่อดำเนินการฟื้นฟูทั้งการซ่อมและสร้างแหล่งท่องเที่ยว โดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป ซึ่งหวังว่าหลังโรคโควิด-19 คลี่คลายลง ภาคการท่องเที่ยวจะช่วยให้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนดียิ่งขึ้นอีกครั้ง” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ