ปตท-บางจาก ลดราคาน้ำมัน เบนซิน โซฮอล์ 60 สต.E85-30 สต. ดีเซล ลง30 สต. มีผล1 เมย.ปตท-บางจาก ประกาศปรับลดราคาน้ำมัน เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลง 60 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับลด 30 สตางค์/ลิตร  ดีเซล ลดลง 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (1 เม.ย. 2563) เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ