ชุมชนบริการด้านการเงินของ Labuan IBFC มารวมตัว เพื่อบรรเทาทุกข์สู้วิกฤตโควิด-19กลุ่มข้ามอุตสาหกรรมของ Labuan IBFC ประกอบด้วย สมาคมอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นตัวแทนของหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในขอบเขตอำนาจศาล ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนรวม ที่มุ่งเน้นการส่งมอบความช่วยเหลือแก่บุคลากรด่านหน้าและผู้ด้อยโอกาสในลาบวน

 

กลุ่มดังกล่าวมีสมาชิก ได้แก่ สำนักงานกำกับดูแลการให้บริการด้านการเงินของลาบวน, สมาคมประกันภัยนานาชาติลาบวน, สมาคมธนาคารลาบวน, สมาคมบริษัททรัสต์ลาบวน, กลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุนลาบวน และสมาคมฟินเทคลาบวน

 

ชุมชน Labuan IBFC มีความกังวลอย่างมากต่อระดับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะที่เกาะลาบวน กลุ่มทรัพยากรนี้จึงจะจัดหาเงินทุนเพื่อจัดซื้อและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ และพนักงานที่อยู่ด่านหน้าทุกคนบนเกาะ

 

ในส่วนของการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจะมาในรูปแบบของอุปกรณ์เครื่องใช้ครัวเรือนที่จำเป็น จะถูกส่งมอบแก่ประชากรที่ยากจนที่สุดในกลุ่ม B40 และผู้ที่มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับโรงเรียนและธุรกิจขนาดเล็กทั้งหลาย

 

ความพยายามข้างต้นเป็นข้อพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและการเอาใจใส่ของชุมชน Labuan IBFC ที่มีต่อชาวเกาะลาบวน ผ่านการส่งมอบความช่วยเหลือด้านใดก็ตาม ที่สามารถบรรเทาความยากลำบากจากสถานการณ์ปัจจุบันให้น้อยลงได้

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBFC ได้ที่ www.labuanibfc.com

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ