#โควิดระบาด #อยู่ห่างๆ อย่างห่วง ๆ.

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ