อนุทินรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองติดเชื้อไวรัสCOVID-19แก่บุคลากรทางการแพทย์

รองนายกฯ อนุทินรับมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่บุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 70,000 ฉบับ วงเงินความคุ้มครอง 3,500 ล้านบาท

วันนี้ (6 มีนาคม 2563)  เวลา 08.30 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ห้องประชุม 301  ทำเนียบรัฐบาล  นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    จำนวน 70,000 ฉบับ เบี้ยประกันภัย จำนวน 7 ล้านบาท โดยมีวงเงินความคุ้มครองรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,500 ล้านบาท จากดร.สุทธิพล   ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)  เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  โดยมีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่วันที่แจ้งรายชื่อ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2563 กรณีเจ็บป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายตามความคุ้มครองทันที่ที่ตรวจพบ จำนวน 50,000 บาทต่อคน รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณที่ผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยได้มอบกรมธรรม์ประกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำงานอย่างหนักในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสฯ  ซึ่งทุกคนทำงานสุดความสามารถ เพื่อลดการแพร่กระจายไปในวงกว้าง  จะเห็นว่าคนไทยจะไม่ทิ้งกันทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ถือเป็นขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงาน  ขอยืนยันว่าจะไม่ใช้กรมธรรม์ฟุ่มเฟื่อยอย่างแน่นอน เพราะทุกคนที่ทำงานสัมผัสผู้ป่วยได้รับการแนะแนวและฝึกฝนเป็นอย่างดี ในการนำตัวเองออกห่างจากเชื้อให้มากที่สุด ซึ่งโอกาสน้อยที่เจ้าหน้าที่จะได้รับเชื้อเหล่านั้น ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การติดเชื้อและแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยความห่วงใยพี่น้องคนไทยทุกคน ถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย  

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ