รัฐบาลเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ แนะเกษตรกรร่วมมือรัฐ พัฒนาไปด้วยกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงต่อสื่อมวลชนหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าว ซึ่งในขณะนี้มีการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวหลากหลายพันธุ์ด้วยกัน โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้มีคุณภาพในการนำไปขายในตลาด รวมถึงการพัฒนาให้พันธุ์ข้าวมีความแข็งแรง ทนต่อโรคระบาดในพืชและภัยแล้ง โดยรัฐบาลจะเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยไปสู่การผลิตให้ได้โดยเร็วที่สุด โดยพื้นที่ใดที่มีพันธุ์ข้าวที่ดีสามารถส่งไปแข่งขันได้ก็จะส่งเสริมต่อไป รวมทั้งสนับสนุนการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชอินทรีย์ต่าง ๆ  นายกรัฐมนตรียังเสนอแนะสำหรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว ให้ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชชนิดอื่นแทน โดยขอความร่วมมือจากเกษตรกรให้ปรับตัวไปพร้อม ๆ กัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ