‘สรรพสิ่งนิจนิรันดร์’ วัดสิรินธรวราราม ภูพร้าว1.ห้วงยามเย็นวันนั้น คึกคักด้วยผู้คนที่ศรัทธาพระพุทธเจ้า

2.สงบเงียบ ต่างนอบน้อมกาย,ใจ เพื่อให้เข้าถึงแก่นแกนชีวิต

3.อาทิตย์ย้อยคล้อย หลบเหลี่ยมมุมศาลาที่สวยงามวิจิตร

4.ต่างคอยเวลาเพื่อให้เห็นแสงแห่งธรรม อีกทั้งกายได้พักเหนื่อย

5.สรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลง แต่ความดี,ความงาม คงทนเป็นอมตะนิจนิรันดร์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ