เทวัญ ตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้ ที่ตลาดไท ห่วงผู้บริโภคได้รับอันตราย

วันนี้ (13 ก.พ.63) เวลา 09.00 น. ที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งบูรณาการความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน สำนักงานจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เทศบาลเมืองท่าโขลง สมาพันธ์ชมรมคุ้มครองผู้บริโภค และตลาดไท ลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายดอกไม้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ ในกิจกรรม “วาเลนไทน์สุขใจ ดอกไม้ไร้สารพิษ”
 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ผู้บริโภคนิยมหาซื้อดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์มอบให้แก่กัน ซึ่งการจำหน่ายดอกไม้เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการรักษาความสวยงามของดอกไม้ให้สดอยู่เสมอ อาจมีผู้ประกอบการบางกลุ่มใส่สารฟอร์มาลีนเพื่อรักษาความสดของดอกไม้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้ร่วมกับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ตรวจสารเคมีตกค้างของตลาดไท  ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สุ่มตัวอย่างดอกไม้สดที่จำหน่ายในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์  เพื่อตรวจสอบการเจือปนของสารฟอร์มาลีน รวมทั้งยังตรวจสอบการแสดงราคาจำหน่ายดอกไม้สด ต้องมีความชัดเจน และไม่ตั้งราคาเกินจริง


 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการลงพื้นที่ว่า จากการทดสอบหาฟอร์มาลีนในดอกไม้และน้ำที่แช่ในดอกไม้ โดยใช้ชุดทดสอบ (Test Kit) ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้สุ่มตรวจดอกไม้ที่รอจำหน่าย 15 ร้าน 30 ตัวอย่าง ในตลาดดอกไม้ที่บริเวณตลาดไท จ.ปทุมธานี พบว่าภายหลังใช้ชุดทดสอบกับทุกร้านที่สุ่มตรวจ ไม่พบสารฟอร์มาลีนเจือปนดอกไม้ที่จำหน่ายแต่อย่างใด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าหากซื้อดอกไม้จากตลาดไท ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งแห่งใหญ่ของไทย มีความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอน ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำกลุ่มผู้ประกอบการทุกร้านที่จำหน่ายดอกไม้ ไม่ใส่สารฟอร์มาลีน และขอให้แสดงราคาสินค้าเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ