เวิร์คช็อป การจัดการขยะอย่างยั่งยืนสามพรานโมเดล อะคาเดมี่ ชวนสนุกกับเวิร์คช้อป “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน”  ฟรี!!  16 ก.พ.63 ณ ตลาดสุขใจ จ.นครปฐม

 

สามพรานโมเดล อะคาเดมี่ เปิดพื้นที่ตลาดสุขใจ จัดกิจกรรมพิเศษ เวิร์คช็อป “การจัดการขยะอย่างยั่งยืน” จากต้นทางสู่การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ลักษณะกิจกรรม เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองสร้างสรรค์การใช้ประโยชน์จากขยะ ด้วยการนำมา Reduce Reuse Recycle  และ Disposal  เพื่อให้ความรู้การจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมแบบบูรณาการทั้งห่วงโซ่ จากต้นทางสู่การจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการจัดการในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบท ทั้งนี้เพื่อช่วยลดปริมาณขยะที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสร้างโลกให้น่าอยู่  โดยมีคุณอัครพล ทองพูน นักวิจัยรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

 

ย้า!! เวิร์คช้อปนี้เปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ บริเวณตลาดสุขใจ จ.นครปฐม เรียนฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมรับรองอาหารว่างและอาหารกลางวัน  จำกัดเพียง 10 ท่าน เท่านั้น สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐธิดา ฟักขาว ผู้จัดการสามพรานโมเดล  อะคาเดมี่  โทร. 065-4541647 หรือ ที่ Facebook /สามพรานโมเดล  

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ