ประวิตร เร่งขับเคลื่อน 5G ช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่ระดับชาติ

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่าวันนี้เวลา1000น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G เพื่อให้ลงสู่ทุกภาคส่วนของสังคม อย่างเป็นรูปธรรมรวดเร็ว ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช.
 
พล.อ.ประวิตร  ได้ติดตาม ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ กสทช.เกี่ยวกับการดำเนินโครงการจัดสรร คลื่นความถี่ 5G  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่รัฐ และประชาชนที่จะได้รับ จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศ  ทั้งด้านการผลิต  ด้านการเงิน  ด้านการเมือง  ด้านการสาธารณสุข และด้านการเกษตร เป็นต้น  ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยี 5G ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  ด้วยการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  เกษตรอัจฉริยะ การยกระดับการศึกษา ,คุณภาพชีวิต และการสร้างงาน สร้างรายได้  รวมถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี 5G ได้ด้วยตนเองซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจาก ระดับท้องถิ่น สู่ระดับชาติ ได้ต่อไป


 
พล.อ.ประวิตร  กล่าวย้ำว่า  รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา และการยกระดับด้านต่างๆดังกล่าว โดยมีความพยายามที่จะผลักดันให้เทคโนโลยี 5G เกิดขึ้นให้ได้ อย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็ว เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และเป็นฐานรากที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทยในอนาคต   พล.อ.ประวิตร  ได้กำชับขอให้ กสทช. ดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ 5G ผ่านการประมูล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่กำหนดด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และเร่งรัดขยายการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วน อย่างทั่วถึง และรวดเร็ว ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ