ชาว “ศรีปทุม” ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมฉลองครบรอบ 50ปี (15 มกราคม 2563) เวลา 08.09 น.  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 50ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยช่วงเช้า ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมานอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย อาทิ สักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย สักการะพระวิษณุกรรม พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และต่อด้วย การร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 51 รูป และพิธีเจริญพระพุทธมนต์  ถวายเครื่องไทยธรรมและภัตตาหารเพล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าของบุคลากรและมหาวิทยาลัยศรีปทุมสืบไป  ณ ชั้น 1 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ส่งมอบความสุข เฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีศรีปทุม “อิ่มบุญ อิ่มฟรี @SPU” สำหรับ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกคนด้วยการแจกคูปองอาหาร คนละ 100 บาท เพื่อใช้ในการรับประทานอาหารภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ฟรี! ในวันนี้อีกด้วย

50 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ของ ของ ดร.สุข พุคยาภรณ์ และ ดร.มาลินี พุคยาภรณ์  สองผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยปณิธาน “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มุ่งมั่นพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นที่พึ่งของทุกๆคนในสังคม พร้อมให้บริการด้านการศึกษา เน้นการทำวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ด้านธุรกิจ เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ