ฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 7สถานีกรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง 28–61 มคก./ลบ.ม. ค่าฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 7 สถานี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ