SPU จับมือ XIAN JIAOTONG UNIVERSITY และ Education มหาวิทยาลัยชั้นนำจีน MOUSPU DYNAMIC UNIVERSITY เดินหน้าสู่เวทีนานาชาติ จับมือ มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน Education ชั้นนำของจีน ปูทางนักศึกษาเรียนรู้ Content และ เทคโนโลยีทางการศึกษาระดับโลก

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ  XIAN JIAOTONG UNIVERSITY ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้าน Content ระดับโลกของประเทศจีน และ Education หน่วยงาน ที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาระบบContent และเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาทางด้านวิชาการและพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพและมีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ Content และเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับโลก ณ ห้องประชุม XIAN JIAOTONG UNIVERSITY ประเทศจีน เมื่อเร็วๆนี้

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ