สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม เดือนพฤศจิกายน

 

 

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562


จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108 ของประมาณการเงินนำส่งสะสม”

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในเดือนพฤศจิกายน 2562 สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 จำนวน 4,280 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84 ของประมาณการ ทั้งนี้ มีเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 67,922 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 108 ของประมาณการเงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม จำนวน 63,178 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36 ของเป้าหมายทั้งปี (เดือนตุลาคม 2562 – เดือนกันยายน 2563) จำนวน 188,800 ล้านบาท

นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้อำนวยการ สคร. รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้แผ่นดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรกในปีงบประมาณ 2563 นำส่งรายได้แผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 97 ของเงินนำส่งรายได้ทั้งหมด โดยสรุปได้ดังนี้

                                                                                                               หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่

รัฐวิสาหกิจ

เงินนำส่งรายได้แผ่นดินสะสม

1

การไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย

18,301

2

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

13,139

3

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

11,466

4

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5,733

5

ธนาคารออมสิน

5,409

6

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

3,891

7

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2,414

8

การไฟฟ้านครหลวง

2,350

9

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2,100

10

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

1,034

11

อื่นๆ

2,085

 

                        รวม

67,922

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ