ห้ามเข้าพื้นที่ ใกล้เคียงตลาดกิมเฮงประกาศห้ามเข้าพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ใกล้เคียงตลาดกิมเฮง จ.นครราชสีมา เด็ดขาด ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เกือน หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ