น้ำตกคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 

น้ำตกคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร   เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่ยังอุดมสมบูรณ์ สวยงาม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ