เสนอรัฐบาลดูแลภาษีปชช.รองรับผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนางประภาศรี สุฉันทบุตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า ประเทศไทยในบัจจุบันและอนาคต จะมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องเร่งมาตรการออกมารองรับ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี หากต้องเกษียณการทำงานแล้ว

ทั้งนี้ นางประภาศรี ได้เสนอรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จาก 7 เป็น 8 เปอร์เซ็นต์ โดย 1 เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลต้องดูแลเก็บไว้ให้ประชาชน ซึ่งเป็นการออมแบบบังคับ และรัฐบาลจะต้องตอบแทนเมื่อถึงวัยเกษียณหรืออายุที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีความสุขได้

นอกจากนั้น จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนเสียภาษีให้กับรัฐบาล แต่รัฐบาลจะต้องให้ประชาชน เกิดความมั่นใจว่า เงินภาษีที่ประชาชนจ่ายนั้นจะทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น 

ยกตัวอย่าง ญี่ปุ่น ,สหรัฐอเมริกาและอีกๆหลายประเทศ รัฐบาลได้ดูแลประชาชนในวัยเกษียณทั้งบ้านพักที่มีคุณภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ซึ่งหากรูปธรรมที่รัฐบาลทำให้ปรากฎชัดได้ ประชาชนก็ยอมจ่ายภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพราะเห็นว่าเม็ดเงินภาษีที่จ่ายก็ได้กลับมาตอบแทนดูแลในท้ายที่สุด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ