กระทรวงยุติธรรม รับเรื่องจากเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ฯ

 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับเรื่องจากนายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นำกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch) เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และกลุ่มหน้ากากขาว ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบัน จำนวนประมาณ ๓๐ คน เพื่อขอให้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ (ศอ.กต.) ตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับสถานบันเทิงที่เคยถูกสั่งปิดกิจการจากกรณีตรวจพบยาเสพติดและมีเด็กอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี เข้าใช้บริการ แต่ลักลอบกลับมาเปิดใหม่ในพื้นที่เดิม


     

  ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องดังกล่าวจะดำเนินการตรวจสอบทุกพื้นที่ตามข้อร้องเรียนของเครือข่ายฯ ว่ามีสถานบริการใดที่เคยถูกปิด และกลับมาเปิดใหม่ในพื้นที่เดิม โดยในส่วนของสถานบันเทิงที่มีถูกคำสั่งปิดและกลับมาเปิดให้บริการใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตนจะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน ๑ สัปดาห์ พร้อมยืนยันกระทรวงยุติธรรมจะใช้มาตรการเชิงรุกในการดูแลประชาชนและเยาวชน รวมทั้งมีแนวคิดจะดึงเครือข่ายเยาวชนฯ เป็นเครือข่ายแจ้งข่าวของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ที่มีจำนวนกว่า ๗,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ