รมว.ยุติธรรม รับเรื่องจากตัวแทนผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ฟอเรกซ์ ทรีดี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายจากการเล่นแชร์ฟอเรกซ์ ทรีดี (Forex-๓D) เพื่อร้องทุกข์ต่อกระทรวงยุติธรรมขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ผู้เสียหายจาก Forex-๓D คล้ายกับการดำเนินการแชร์ลูกโซ่ แต่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทางและมีรูปแบบการลงทุนที่ซับซ้อนมากกว่า โดยแบ่งผลตอบแทนออกเป็น ๕ ระดับ ประกอบด้วย Bond/Silver/Gold/Platinum/Diamond ซึ่งตัวอย่างผลตอบแทนระดับ Bond จะลงทุนประมาณ ๒,๐๐๐ เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท และจะใช้เวลาในการลงทุน ๒๐ วัน เพื่อรับผลตอบแทนเป็นกำไรที่คิดเป็นอัตราดอกเบี้ย ๑๖๔% ต่อปี ซึ่งในการลงทุนแต่ละครั้งจะแบ่งกำไรให้นักลงทุนและแม่ข่ายหรือบริษัท ทั้งนี้ การลงทุน Forex-๓D อาจเข้าข่ายผิดปกติเพราะมีผลตอบแทนมากกว่าที่กฎหมายยอมรับ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งดำเนินการตรวจสอบว่ามีการนำเงินไปลงทุนซื้อ-ขายในต่างประเทศหรือมีใบอนุญาตให้ลงทุนที่ถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ อีกทั้งได้สั่งการให้ดำเนินการโดยเร่งด่วนและเน้นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงาน ปปง. ซึ่งขณะนี้มีผู้เสียหายที่ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ จำนวน ๒,๐๘๐ ราย มูลค่าความเสียหายกว่า ๔๑๑ ล้านบาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ