สรรคบุรีมีดีนะสรรคบุรีในอดีตคือเมืองแพรก มีกล่าวถึงในหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้วย ปัจจุบันมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์หลงเหลือให้เห็นเช่นพระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง ฐานมหาเจดีย์ วิหารเก่า นอกจากนี้ยังมีวีรบุรุษประจำถิ่นคือขุนสรรค์ ที่เคยไปช่วยชาวบ้านบางระจันออกรบกับพม่าในคราวเสียกรุงครั้งที่ 2

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ