ม.ศรีปทุม นำนศ.ฝึกทัวร์เก็บเส้นทางภาคเหนือ สร้างเสริมประสบการณ์ม.ศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ลงฝึกภาคสนามเก็บเส้นทางทัวร์ภาคเหนือ สุโขทัย-น่าน-พะเยา-เชียงราย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา

 

เมื่อวันก่อน ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ SPU นำคณะนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รหัส 59 ไปศึกษาเส้นทางทัวร์ภาคเหนือ สุโขทัย-น่าน-พะเยา-เชียงรายระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือว่ามีประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ จากการได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวจริง และยังได้รับฟังการบรรยายจากทีมคณาจารย์ และมัคคุเทศก์มืออาชีพผู้มีรู้ความเชี่ยวชาญ อันจะมีประโยชน์และเป็นมาตรฐานต่อการก้าวสู่อาชีพมัคคุเทศก์ในอนาคต

สำหรับการศึกษาเส้นทางทัวร์ภาคเหนือในครั้งนี้ นักศึกษาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย อาทิ วันแรก ณ  จังหวัดสุโขทัย เข้าศึกษาแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง,วัดช้างล้อม, วัดเจดีย์เจ็ดแถว  ต่อด้วยวันที่สอง จังหวัดน่าน – พะเยา สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ พระบรมธาตุแช่แห้ง, วัดภูมินทร์,โฮงเจ้าฟองคำ, กว๊านพะเยา และ ที่สาม จังหวัดเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัดพระแก้ว, วัดร่องเสือเต้น และ พระธาตุดอยตุง

นอกจากนี้ยังได้ตื่นตาตื่นใจ กับการแสดงปิดท้ายทริป ด้วยศิลปะล้านนา “ม่วนใจ๋ ชาวเหนือ” ที่พี่ๆ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว รหัส59 ตั้งใจสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างอลังการงานสร้าง ทำให้หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ประทับใจยิ่งนัก

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ