เตรียมทำ MOU เปิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่สนามบิน-การบินไทยนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เชิญผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เข้าพบ เพื่อหารือเรื่องการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา ซึ่งผลิตโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กลุ่มสหกรณ์ เกษตรกรชาวสวนยาง และภาคเอกชน ที่ใช้วัตถุดิบจากยางพาราผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อวางจำหน่ายในท่าอากาศยานภูมิภาค จำนวน 29 แห่ง และการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกที่ได้รับความนิยม สินค้า souvenir จำหน่ายบนเครื่องบินของสายการบินไทยและไทยสมายล์ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การได้หารือร่วมกันในวันนี้เป็นไปด้วยดี กระทรวงคมนาคมและผู้แทน กยท. มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรชาวสวนยางอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ได้ให้ กยท. ศึกษาข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าอากาศยานต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผนด้านการตลาด การวิจัยผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งผู้โดยสารในประเทศ ต่างประเทศและพัฒนาให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม เพื่อเพิ่มมูลค่าและจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น การเพิ่มช่องทางการจำหน่วยในพื้นที่ของสนามบินหรือบนเครื่องบินของสายการบินไทย ไทยสมายล์จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่กระทรวงคมนาคมจะช่วยพี่น้องเกษตรกรได้  

สำหรับผู้แทนที่เดินทางมาในวันนี้ ประกอบด้วย นายกิตติชัย เหลี่ยมวานิช หัวหน้ากองส่งเสริมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร นางสาวนภาวรรณ เลขะวิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง นายวีระพัฒน์ เดชารัตน์ หัวหน้าสวัสดิการเกษตรกร นายพิศิษฐ์ พิมพ์รัตน์ นายถนอมเกียรติ ยิ่งฉ้วน ที่ปรึกษาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ